درگذشت هنرمند پیشکسوت تاتر و سینما وتلویزیون جناب «داریوش اسدزاده» را خدمت همه مردم هنر دوست ایران تسلیت میگویم. این عکس سال قبل در مراسم دومین سال درگذشت «داودرشیدی» در تاتر سنگلج گرفته شده درست در همین روزها ی اول شهریور ماه . روحشان شاد ، یادشان ماندگار