او به تازگی در کنسرت خود به حمایت از عادل فردوسی پور پرداخته و به طور تلویحی مدیران تازه کار آنرا نقره داغ کرده است. مدیری در جریان اجرای این کنسرت گفته: «ما را از عادل محروم کردند، اما باید بدانند نمی‌توانند ما را از عادل محروم کنند». تصویر ضمیمه خبر حاضر هم که در پشت صحنه این کنسرت با حضور این دو چهره محبوب قاب گرفته شده، حاوی پیامی مهم به برخی مدیران کم تجربه، خودرأی و سلیقه گرای تلویزیون است. لبخندی که از سوی عادل و مدیری در قابی مشترک ثبت شده تا نشان دهد آدمهای محبوب مردم، برای بقا هرگز نیازی به تلویزیون ندارند. بویژه آنکه این جملات مدیری با تشویق بلند تماشاگران کنسرت که فریاد می‌زدند «عادل دوست داریم» همراه شده تا نشان دهد حذف این چهره ها از آنتن، چه خودزنی تمام عیاری برای به زعم مدیرانش «رسانه ملی» است.

مدیری هرچند با این شرایط دوری از تلویزیون بیگانه نیست، اما فردوسی پور با اتخاذ مشی سکوت در قبال بی مهری مدیران تلویزیون و به عبارت بهتر شبکه سه، فعلاً در شبکه ورزش به همکاری خود با این رسانه ادامه می دهد و در فلان جلسه و مراسم و آیین، رو به دوربین لبخند گزنده ای تحویل می دهد!

سرمایه هایی که تلویزیون گویی عامدانه یکی یکی در حال سوزاندن آنان است.