با قلم می‌گویم ای همزاد! ای همراه! ای هم‌سرنوشت!

نیک می‌دانی چه‌ها دیدم به دوران‌های زشت!

شعرهایم را نوشتی؟ دست خوش!

اشک‌هایم را کجا خواهی نوشت؟

#فریدون_مشیری

#خشونت_علیه_زنان #خشونت_خانگی #خشونت_علیه_مردان #خشونت_علیه_حیوانات #خشونت_علیه_کودکان #خشونت_کلامی_ممنوع #مرجانه_گلچین باید برای انسانیت مرده، به سوگ نشست