عیدتون مبارک.... به همین سادگی..... الهی با گفتن یک “یا علی “ امروز هر گره و مشکلی حل بشه ...آمین... #عیدغدیر #خاله_شادونه #ملیکا_زارعی