سلام،رفقا. عیدتون مبارک. میخواستم استوری بذارم اما واقعا احساس میکنم معرفی این صفحه مثل یجور وظیفه ومسوؤلیته،این پستا رو نگاه کنید،لطفا،وقت زیادی ازتون نمیگیره،این دوستان دارن آرزوهای کوچیک بچه های مختلف رو تو شهرهای مختلف برآورده میکنن،باور کنیدآرزوی یکیشون به اندازه ی یه عروسک باربی کوچیک بود،اون پستایی که رنگی شدن آرزوها برآورده شدن،واونایی که سفیدن هنوز منتظر برآورده شدن هستن