به من اگر باشه میگم تمام دین در نام مبارکش خلاصه میشه... پس: "الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة علی ابن ابیطالب" عیدتون مبارک و مهنّا و هیچ عیدی عزیز تر و بزرگتر از عید غدیر نیست،فردا رو شاد زندگی کنیم که شادترین روز در دین ماست سادات ارجمند؛دعامون کنید یا علی