این سه شبِ دلچسب در جمع خانواده ی بزرگ آتشنشانان شهر تهران

که به تک تکشون بابت شجاعت و تعهد و عشق وصف ناشدنیشون مدیونیم

اجرا در این جمع همراه با همکار گرانقدر و محترم جناب رضا امیراحمدی،بسیار خوشایند و خاطره انگیزه