برای زادروز علی حاتمی بزرگ...داشتم فکر می کردم اگر امروز علی حاتمی بود و می خواست دیالوگ های شاهکار و شاعرانه و پر مفهومش رو بنویسه، آیا با رواج انبوه فیلم های سطحی و پایین اومدن سطح توقع جماعت استقبال کننده از اون فیلما ، کسی هم اصلا می فهمیدشون یا اصلا اشتیاقی به فهمیدنشون می داشتن؟ پر واضحه فیلمای بسیار خوبی هم همچنان تولید می شه که بسیار باعث افتخاره ولی متاسفانه تعدادشون اونقدرا نیست...جای حاتمی ها ، بیضائی ها، تقوایی هاو....بسیار خالیست این روزها....بله، میدونم در آن زمان هم آثار بی مایه و بی همه چی تولید می شد ولی لااقل به همون اندازه هم تولید خوب و شاهکار وجود داشت، مهرجویی، هامون میساخت، کیمیایی سرب....فیلمای گیشه هم لطافت داشت حتی...سفر جادویی، پاتال و ارزوهای کوچک، دزد عروسک ها...مطلقا از کلمات و شوخی های سخیف برای فروش فیلم استفاده نمی شد....به هر حال فکر می کنم اگر علی حاتمی امروز زنده می شد و مثلا هزاردستان رو مجدد میساخت باید این دوستان نویسنده و کارگردان( نه همشون البته) یکی یدونه لغت نامه دستشون می گرفتن و کلمه به کلمه معنی ش می کردن.....امروز علی حاتمی بزرگ هفتاد و پنج ساله می شد...یادش همیشه گرامیست...