صبح امروز برادر میترا استاد اعلام کرد که از قصاص محمدعلی نجفی قاتل خواهرش گذشته است.