گاهی باید دروغ را راست پنداشت

و گاهی راست را دروغ؛

بی فریب خوردن زندگی سخت است!

#فروغ_فرخزاد

تشکر از اقا فردین قزلو به خاطر ثبت این لحظه در مراسم سالگرد تولد مرحوم# مرتضی پاشایی#مرجانه_گلچین