حال این عکس را دوست دارم. این عکس برای من یعنی سوینا (سینمای ویژه نابینایان ).اینکه شما عزیزان جان قدم سر چشم ما بگذارید و همه با هم سینما را تجربه کنیم . شما مخاطب گمشده سینمای ما بودید . کودکان نازنین سرزمینم ‌.امروز سیصد مهمان نابینا و کم بینا همراهمان بودند در اکران فیلم "آشغال های دوست داشتنی ". دوستان این یک اتفاق فرهنگی است که ما فیلم های سینمایی را صوتی می کنیم برای عزیزان نابینا ( دوستانی که سوال داشتند )