سلام به دوستان خوبم.امشب در کیش من و امیر احمدی عزیز خود را میهمان جنگ حمید خان خندان کرده و چه برنامهای خوبی همرذه با یک تاتر مخصوص و بدیع . جاتون خاااااااالی