دنیز کیزی و پری سالهاست اینجان در اعماق آب، و حالا قلب یکیشون به ماگما تبدیل شده و داره آب رو میسوزونه و در وجود اون یکی حیات وول میخوره و موجود زنده ای به وجود میاد. «همان چهار دقیقه» هر شب ساعت۱۰ سالن شهرزاد اجرای «چهار دقیقه» و «همان چهار دقیقه» را در کنار هم ببینید.