علاجِ دلتنگی،زیارت است و غم است... تکمله: کاش جهان همینجا،همین شب،برای من تمام میشد... #شب_عرفه #بین_الحرمین