تولدم پیشاپیش مبارک ,امروز سر کار غافلگیر شدم .ما دماوند هستیم و امین جان جان اینهمه راه بخاطر من اومد سر صحنه .دمت گرم رفیق بامرام من .ممنونم از همه ی عزیزان که روزمو ساختن و ممنونم از خانم تیموریان نازنین و شادی جون و فاطمه ی عزیز سعید بیات عزیز و رضا بقایی نازنین و سالومه ی عزیزم که کلی برنامه ریزی کرد برای این غافلگیری شیرین

AndroidOnlineNewsImage.aspx

3