سانس تهران هم به بهترین نحو ممکن گذشت...

.

پر از هیجان و همصدایى و خاطره بازى...

.

.

ممنونم از تمام کسانى که کنارمون بودن...

.باعث تولدِ این همه حال خوب شدند

.

.

( تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم تا بتونیم قبل از ایام محرم کنسرت رو باز هم تمدید کنیم)