آمریکا در خیابان روزولت، -طالقانی- کودتا کرد و مملکت را 25 سال به عقب برد به روایتی 50 سال به عقب راند. لذا باید سفارت را تسخیر می‌کردیم تا دوباره شیطنت نکند. طبق قوانین بین‌المللی تسخیر سفارت مشروع است که چرا ایران دست به چنین کاری زد. زیرا ترس از این بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از داخل همان سفارت دست به کودتا زده شود. از سویی چرا امام خمینی تسخیر سفارت را به انقلاب دوم تعبیر کرد که حادثه بزرگی است و از علایم آن بزرگترین تجمع خبرنگاران آمریکایی و اروپایی است که در ایران جمع شدند. من نخستین فیلمی که برای انقلاب اسلامی ساختم، چهار ماه پس از گروگانگیری بود که بخشی از آن را در نیویورک فیلمبرداری کردم و بخش دیگری از آن را در لانه جاسوسی و به مصاحبه با دانشجویان پرداختم و بخش دیگری را به مصاحبه با سه خبرنگار آمریکایی در تهران به انعکاس ماجرای گروگانگیری در تهران اختصاص دادم.

.

نادر طالب زاده