فصل دوم محرمانه هم به پایان رسید . تشکر میکنم از همه مردم و هموطنان خوبم که انقدر دوستمون داشتید و باز خورد بسیار خوب شما باعث ساخت سری دوم شد . نوجوانان بخشی از جامعه هستند که امیدواریم محرمانه تلنگری باشه برای بهتر و بیشتر دیده شدنشون و ساخت برنامه های مناسب بیشتری براشون . خوشحالم با یک تیم بسیار خوب و صمیمی همکاری داشتم . و به امید محرمانه های آتی .