وجود دوست و همکار با اخلاق و همیشه خندانم باعث می‌شود محیط شادی در محل کار داشته باشی و از لحظات حضور در یک جلسه کاملا رسمی و جدی لذت هم ببری.....من و رویا جانم در سرزمین آرزوها.... یهویی