یادمون بیاریم که چه فرهنگ و تمدنی داشتیم ، فرهنگ و تمدن مون رو بهتر از گذشته بسازیم تا نام کشورمون تو دنیا به لحاظ پیشرفت و داشتن مردمی با فرهنگ خوب و والا روی زبونها باشه و مثل امروز که من با دیدن نام اصفهان روی سنگفرشهای خیابان فرایبورگ احساس غرور کردم ، همیشه این احساس و داشته باشیم.