مهمان روزنامه ى جام جم بودم و گپى خوب زدیم رفقا تو استورى لینک کامل مصاحبه رو میزارم دوستتون دارم