با بچه‌های با استعداد و شیطون پروژه محرمانه... هم کنارشون لذت بردم و‌هم ازشون یاد گرفتم ،برای همشون آرزوی موفقیت می‌کنم و به آیندشون خوش بین هستم .

دوستتون دارم عزیزانم