در کنار دوستان و همکاران عزیزم بعداز دیدن #نمایش #مثبت_فکر_کن در سالن #هامون (باران سابق) توصیه مى کنم تشریف ببرید هم تاتر ببینید هم بخندید هم فکر کنید