نایب الزیاره همه عزیزانم هستم در حرم امیرالمومنین حضرت علی (ع) و حضرت ابوالفضل و امام حسین. جای همه عزیزانم خالی