واکنش محمد_جواد_ظریف پس از قرار گرفتن در لیست تحریم های خزانه داری امریکا: متشکرم که مرا چنین تهدید بزرگی برای پیاده کردن برنامه هایتان قلمداد می کنید، دلیل اصلی ایالات متحده برای قرار دادن من در لیست تحریم ها این است که من «سخنگوی اصلی ایران در جهان»هستم . آیا حقیقت این قدر دردناک است؟

ظریف_صدای_ملت_ایران_است