از بین آدمای زندگیتون، دل‌نازکا رو بیشتر دوسشون داشته باشید

بیشتر هوای اونایی که دلشون قد گنجیشکه رو داشته باشید

همونا که زود میرنجن و به روت میارن ازت رنجیدن. ولی زودم میبخشنت و یادشون میره چی شده.

همونا که زود عصبانی میشن و از کوره درمیرن و زودم آروم میشن و باز بهت لبخند میزنن

دل‌نازکا هیچوقت آدمای ترسناکی نیستن! هیچوقت ناامنت نمیکنن! چون دلِ اینکه کینه ازت بگیرن و بشینن نقشه برات بکشن ندارن! دل نازکا هیچوقت زمین نمیزننت!

فرشته‌های پاک و مهربون زندگی‌ان کسایی که با چند دهه سن و سر و شکل آدم بزرگا، هنوز قلبِ یه بچه دوساله تو سینه‌شون میتپه! دل نازک زندگیه شما کیه؟!خودتونم میتونین بگینا

ممنونم از عکاس محترم برنامه جناب آقای صالحی

عکس مربوط به روز اجرای برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج هست