مراسم تقدیر از جامعه فرهنگی و هنری برای فعالیت های داوطلبانه در هلال احمر با حضور ریاست جمعیت هلال احمر دکتر پیوندی و ریاست جمعیت داوطلبان هلال احمر دکتر نصیری و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد به امید صلح جهانی #شهرزادکمالزاده #هلال_احمر @saied_shams