با سعید عزیز، یا همان «پرواز همای»، بعد از کنسرت «حلاج»، در کنار محمدحسین صفری، مستندساز و بازیگر نقش شبلی

#پرواز_همای