گاهی دلم برای خودم تنگ میشود

.

#آزاده_نامداری#کودکی#زندگی#مامان_گندم#امروز#آینده#گندم#چهار_سالگی.

پ.ن.گذشته تموم شده پیش بسوی آینده