روزهای پایانی خوب بد جلف ٢
باپژمان و پیمان عزیزم
جای محسن چگینی تو عکس خالیه
خیلی خوش گذشت،دلم تنگ میشه
خوب بد جلف ٢ با اختلاف از یکش بهتر شده.. حالا میبینید