کز دیو و دد ملولم و پروازم ارزوست. اقا ما رفتیم. بدی خوبی دیدین به بزرگی خودتون ببخشین. نشد که بشه. هرچی صبر کردیم کاسه صبرمون لبریز شد، هرچه نقشه کشیدیم نقش براب شد ,هرچی بافتیم پنبه شد .هر چه ارزو کردیم بر باد شد.من باختم .بدجوریم باختم،فقط بزارین برررررررم من#نادرگلچین #منیژه_گلچین #نادیادلدارگلچین #مرجانه_گلچین ( پروازمو دوست عزیزم الهام جان کفایی ثبت کرد دستش درد نکنه یکم بالاتر میرفتم دیگه عمرا این لحظه رو میتونست ثبت کنه