خواهرم ای نازنین در خاک رفتی از این دنیای غم، غمناک رفتی.

AndroidOnlineNewsImage (3)