با حمیدجان گودرزی عزیز،اکران فیلم نیوکاسل،باغ کتاب( چهارشنبه۹۸/۴/۲۶)