تینا در نمایى از سریال " سلام، آقاى مدیر" هر شب ساعت ٩:٣٠ ، از شبکه ٢ تکرار ساعت ١١:١٥ صبح و ١٦:١٥ بعدازظهر تا به اینجا چطور بود؟ دیدین ؟ ندیدین ؟!»