عکس مربوط ضیافت شب دوم حافظ که

به همت بانو آذر معماریان با یاد معلم مان ،مرد همیشه زنده و جاودان سینمای ایران برگزار شد.

___________________________

خسته نباشید به امید معلم سردبیر جوان و همچنین تیم

پر تلاش دنیای تصویر و

کارگردان حافظ، علی اوجی نازنین.

به امید اینکه سالهای سال این جشن با یاد و نام جناب علی معلم ادامه پیدا کند.

____________________________