تشکر از شما دوست عزیزی که وقت وهنرتون رو برای من صرف کردید تا روز تولدم این هدیه بدستم برسه درود بر شما خانم هنرمند امیدوارم مراتب تشکرم را بجا آورده باشم