جشن حافظ نوزدهم هم به پایان رسید تبریک به تمام برندگان تندیس حافظ و دوستانی که به نوعی جایزه گرفتن و به قول ایمان معلم ، امید که سال دیگر از حافظ نمره بیست بگیریم ... این عکس رو بعد از خستگی بسیار زیاد و استرس ناشی از کارگردانی جشن حافظ بچه ها در آتلیه اختصاصی دنیای تصویر برداشتن ... فقط نمی دونم من نمی بینم خستگی رو در صورتم یا شما هم نمی بینید دقیقا ساعت از نیمه شب گذشته و جشن به پایان رسیده ولی عکس رو بسیار دوستش دارم عکس رو آرش صمد زاده عزیز ثبت کردند ...