تبریک به همه برندگان تندیس حافظ امسال امید آن که سال آینده از حضرت حافظ نمره ۲۰ بگیریم عکس از آرش صمدزاده زحمت موهای من رو هم می‌کشه.