من یک زن محجبه ام، ما حجاب را نه برای دیده نشدن، بلکه برای دیده شدن به عنوان یک انسان( یک فردِ صاحب اندیشه و فکر، صاحب کرامت) انتخاب کرده ایم، و قدردان نگاه مردمانی هستیم که حقیقت ما را میبینند نه صرفا ویژگی های ظاهری ما را.

حجاب فقط چادر و روسریِ ما نیست، حجاب نگاه و ذهنیت شما(مردان) به ما هم هست.

اسلام حجاب را تنها برای زنان لازم نمی داند، بلکه مردان جامعه ی اسلامی هم باید در نگاه و رفتار و گفتارشان حجاب داشته باشند.

مردان نیز اگر با نگاه لذت جویی به حریم زنی تعرض کنند، اگر با زنان که رسالت پرورش دهندگی در جامعه را دارند پرخاشگری کرده و به حقیقت وجودی آنان بی حرمتی کنند، بی حجابی و بی عفتی کرده اند.

روز عفاف و حجاب را به تمام کسانی که با درک حقیقت وجودی انسان ها (هر یک از زن و مرد) در جامعه، حرمت آنان را پاس میدارند، تبریک می گویم.