شب رویایی بانوی عمارت با پنج تندیس حافظ در بخش های بهترین فیلمنامه،بهترین کارگردانی ،جایزه بازیگری مرد و جایزه بازیگری زن و انتخاب به عنوان بهترین سریال سال . تبریک و تشکر از همه عوامل سریال ،از تمام بازیگران و عوامل که این جوایز حقیقتا متعلق به آنهاست. گروهی رویایی که بودجه ای در حد یک کار ساده امروزی شهری، اثری تاریخی را با فداکاری و تحمل یکسال مشقات مختلف ساختند. از بچه های گریم، لباس، تصوبرداری، صحنه پردازی، تولید و تهیه، برنامه ریزی و تمامی بچه های که جانانه پای این کار ایستادند. دم همتون گرم