سلام

این یک دست خط عاشقانه است.

هامون عزیزم،خواهر زاده ی قشنگم

قلب من،نفس من،عشق من