اجرای نمایش مش اکبر خداروشکر با استقبال خوب ایرانیان مقیم کانادا شد....سیزدهم جولای تورنتو و چهاردهم جولای در ونکوور ببینیمتون