وقتشه به دنیا نشون بدی از چی ساخته شدی.

اگه الان داری اینو میخونی امیدوارم امروز معجزه های غیر منتظره دریافت کنی و به تمام دعاهات پاسخ داده بشه.آمین...