در این‌شهر ترسناک ، لحظاتی با شنیدن صدای شما ارام بودن غنیمت است لحظاتی پرواز کردنو مهمان ابرها بودن غنیمت است...

.

.

کنسرت (با من بخوان) آقای #علیرضا_قربانی عزیز