دست‌هایم را در باغچه می‌کارم سبز خواهد شد می‌دانم می‌دانم می‌دانم ...... #فروغ_فرخزاد . تنها آرام‌بخش این روزهای خاکستری باغبانی‌ست.... از گیاهانم با امید و عشق قلمه می‌گیرم، ریشه می‌زنند، هدیه می‌دهم به کسانی که دوست می‌دارم... برای روزهایی که نیستم... شاید جهان به برکت رنگ و‌تولد دوباره، مهربان شود... مهربان‌شویم با گیاه، با طبیعت، با حیوان، با انسان، با کودک، با هوا، با زمین.... با خویشتن..... . برای آیلین عزیزم که یک دنیا عشق است و محترم و دوست داشتنی....