چرا ما دعا میکنیم؟ در حالی که خداوند از خواسته های ما آگاه است و اگر سکوت هم کنیم او همه را میداند. پاسخ استاد #الهی_قمشه_ای : دعا تجمع نیروهای درونی ما است، تا بتوانیم آرمانی را که در ذهن داریم مشخص و روشن دنبال کنیم و در این کار از حق و حقیقت که همان خداست یاری میگیریم ... یک قانون فیزیکی میگه که : هر ذره در حال ساطع کردن مدام انرژی به سمت مشخصی است. انرژی بدن من و شما قابل هدایت به یک سمت مشخص است ... اگر به چیز مشخصی فکر کنیم انرژی ما به سمت اون چیز مشخص میره و خیلی وقت ها میشه که به کسی زنگ میزنیم و میگه : - "چه خوب شد زنگ زدی" - "داشتم بهت زنگ می زدم" - "داشتم بهت فکر می کردم" - "حلال زاده" و ... نکتهٔ جالبش اینه که من به محض اینکه به شخص خاصی هر جای دنیا که فکر کنم انرژی های من بلافاصله به سمت اون حرکت میکنه و بلافاصله به او میرسد بدون سپری شدن زمان. در فیزیک به این میگن "جهش کوانتومی". یعنی انرژی ما از زمان عبور میکند پس بهترین دعاها را به همدیگر هدیه کنیم ...