دوشنبه شب، دهم تیر ماه در دومین مراسم مشارکت یونیسف با بخش خصوصی شرکت کردم و از دیدن شور و اشتیاق شرکتها و اصناف بزرگ در بخش خصوصی برای حمایت از کودکان به ویژه کودکان آسیب پذیر کشورم لذت بردم.

هدف ما جلب حمایت بخش خصوصی برای برنامه های یونیسف و کودکان ایران بود. یک قسمت فوق العاده لذت بخش این برنامه برای من اجرای هنرمندانه کودکان در زمینه تئاتر و موسیقی بود.

در یک بخش دیگه از برنامه با اجرای من و آقای علی کریمی، ستاره درجه یک فوتبال کشورمون، یک توپ فوتبال با امضا بازیکنان پرسپولیس و یک قاب عکس از پرتره خودم و کاری از عکاس خوبمون آقای پیام ایرایی، به شیوه همت عالی به نفع برنامه های یونیسف برای آسیب پذیرترین کودکان ایران به فروش رفت.