یه خاله رودی شاد ! روز دخترای سر زمینم خجسته ....ارزو میکنم تمام دختران از پس تمام پستیها و بلندیهای زندگیشون با قدرت و موفق با سربلندی بگذرند .....با چنگ و دندون درس بخونن در هر شرایطی و با دنبال کردن رویاهاشون تمام قد آنگونه زندگی کنند که لایقَش هستند و خودشون دلشون میخواد ....کتاب و مطالعه رو هیچ وقت کنار نزاریم چون فقط آگاهی است که سیاهی جهل رو به سفیدی بدل میکنه ......دختران ایران روزتان پاینده... و در این میان شیر مردان وطنم پشت و تکیه گاه دخترانمان باشیم ....