آخرین تولد از سری تولدهای مردی که با تولد میانه خوبی نداشت.

ممنون از همه دوستانی تولدم رو تبریک گفتن. ایشالله تولد خودتون