امروز افتخار حضور در محضر جناب دکتر علی مفرح رئیس محترم بیمارستان مفرح نصیبم گردید و شاهد حضور فرشته هایی که بزرگوارانه بانی خدمات خیر می باشند، در محیطی گرم،صمیمی و آرامبخش بودم.

شاید خیلی از ما بی خبر باشیم از وجود این چنین بیمارستانی با تحهیزات عالی و فضایی سرسبز و زیبا که با کمترین هزینه ارائه دهنده خدمات مفید و ارزنده به آحاد جامعه می باشند ساخته شده است.

بیمارستانی، در میان باغی بزرگ و سرسبز در نازی آباد تهران که یادگار نیات خیرخواهانه ی واقف، حاج ابولقاسم مفرح در سال 1331 می باشد و خوشبختانه همچنان به فعالیت های خیرخواهانه و عام المنفعه ادامه می دهد.

و با داشتن اورژانس تخصصی(حضور متخصصین طب اورژانس 24 ساعته) و تصویربرداری مجهز (سی تی اسکن، ماموگرافی و رادیولوژی دیجیتال، سونوگرافی های تخصصی و....)، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، بخش مراقبت های ویژه نظیر ICU، CCU، شیمی درمانی و سایر بخش های بستری در حال خدمت رسانی به مردم منطقه می باشد